O NÁS A NAŠE SLUŽBY

Novixo je firma, která sdružuje odborníky a specialisty se zaměřením na dotační politiku. Máme mnohaleté zkušenosti v oboru evropských a národních dotací. 

Pomůžeme Vám úspěšně získávávat evropské a národní dotace

Naše znalosti programů a procesů dotační politiky nám umožňují v rámci spolupráce s firmami zajistit kompletní agendu spojenou se získáváním dotací. To zahrnuje vše, od počáteční konzultace projektového záměru a podání žádosti o podporu, administraci projektu v průběhu realizace projektu až po úspěšné ukončení projektu včetně období jeho udržitelnosti. Díky nám se nebudete muset probírat nepřeberným množstvím informací, ani odbornými dokumenty. Dbáme na to, abychom jsme pro Vás zajistili kompletní servis a snížili práci na Vaší straně na minimum.  S naší spoluprací bude celý proces “bezbolestný.” 

S čím Vám konkrétně můžeme pomoci:

Dotační poradenství

V rámci počáteční konzultace projdeme Vaše možnosti získání dotace, představíme si aktuální dotační tituly a poradíme Vám, jaký dotační program je pro váš podnik nejvhodnější. Určíme předpokládanou výši podpory.

Žádost a podpora v rámci získávání dotací

 • Kompletní příprava žádosti o dotaci vč. příloh a její oficiální podání kompetentnímu orgánu
 • Zajistíme komunikaci s projektovými manažery v průběhu kontroly žádosti do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Zajistíme potřebné odborníky (energetický auditor, projektový manažer, v případě zájmu také projektanty aj.)

Administrace projektu

 • Zajištění povinné publicity projektu
 • Zajištění administrátora veřejné zakázky
 • Konzultace při výběrovém řízení vč. doložení dokumentace do systému MS2014+
 • Žádosti o změnu v průběhu realizace projektu
 • Komunikace s projektovými manažery
 • Kontrola dodržení pravidel programu a výzvy, vč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Zajištění žádosti o platbu
 • Zpracování zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (po dobu cca 5 let)

PROJEKTOVÝ TÝM

Firma sdružuje odborníky a specialisty se zaměřením na evropskou a národní dotační politiku. Máme mnohaleté zkušenosti v oboru evropských a národních dotací. Mezi úspěšné projekty našich odborníků můžeme řadit mimo jiné tyto v těchto oblastech např. zateplení budov pro podnikatele/vlastníky bytových domů/veřejné subjekty, obnovitelných zdrojů energie, nízkouhlíkových technologií (elektromobily) aj.

Close Menu