Naše služby v dotačním poradenství

Provedeme Vás celým procesem žádostí o dotaci od prvotní analýzy dotačních příležitosti, přes podání žádosti, až po udržitelnost projektu.​

Analýza dotačních příležitostí

Potřebujete poradit s výběrem vhodného dotačního titulu pro Váš záměr?
Pro naše klienty tvoříme analýzu dotačních příletostí, z které se na základě klíčových vstupních dat dozví, zda jejich záměr splňuje alespoň základní parametry dotačního titulu. V případě, že ano a navíc existuje více možností, projednáváme výhody i nevýhody každé z těchto variant.
Netýká se Vás výše uvedené, svůj dotační titul jste si již vybrali a váháte, zda splňujete veškeré podmínky? Rádi Vám s tímto posouzením poradíme. 

Žádost o dotaci

Máte již vybraný vhodný dotační titul a chcete správně podat žádost o dotaci?

Obraťte se na nás, připravíme Vám seznam potřebných informací a dokumentů pro podání žádosti, pomůžeme Vám se zpracováním projektového záměru/podnikatelského záměru/studie proveditelnosti/podkladů pro hodnocení a podložením informací v nich uvedených, předvyplníme Vám vzorové dokumenty k podpisu, případně Vám připravíme čestná prohlášení k podpisu a další potřebné dokumenty v závislosti na Vašem záměru, nezávisle Vám vyhodnotíme úroveň zpracování Vašeho záměru a doporučíme další kroky pro zlepšení jeho bodového hodnocení. Samozřejmě celou žádost o dotaci připravíme v relevantním systému a vykomunikujeme s kontrolním orgánem veškeré Vaše specifické dotazy.

Maximum informací o Vás vždy zjišťujeme z veřejně dostupných zdrojů a v tomto případě prosíme pouze o potvrzení. Bohužel některé části žádosti o dotaci se bez spolupráce s Vámi neobejdou, ale o to větší zde existuje šance získání maximální výše dotace.

Administrace dotačních projektů

Potřebujete se věnovat své ekonomické činnosti a administrativu raději přenecháte odborníkům, kteří Vám ušetří čas a eliminují případné riziko udělení korekce (krácení dotace/sankce)

Ve spolupráci s našimi partnery v oblasti veřejných zakázek se postaráme o Vaše maximální čerpání dotace, administraci projektu v daném systému, kontrolu stanovených termínů a komunikaci s kontrolními orgány.

Budete potřebovat požádat o platbu dříve, než jsou stanovené termíny? Projednáme možnosti a uděláme maximum pro to, abyste mohli podat případnou žádost o změnu projektu a měli své finanční prostředky na svém účtu co nejdříve.

Nebo budete naopak potřebovat posunout stanovené termíny? Rovněž projednáme možnosti a vykomunikujeme nejvhodnější odůvodnění této změny, aby byla co nejdříve schválena.

Projekt je živý organismus a tyto změny děláme dnes a denně. Důležité je, aby pro Vás byla realizace projektu co nejvíce komfortní a v souladu s Vaším cash flow a potřebami.

Asistence při kontrolách na místě

Byli jste informováni o skutečnosti, že k Vám míří kontrolní orgán, aby prošel veškerou dokumentaci týkající se realizace projektu?

Nemusíte se ničeho obávat.
Obraťte se na nás a my u toho budeme s Vámi.

Upozorníme Vás, na co si dát pozor, připravíme Vás, jaké dokumenty si dle pokynů konkrétní kontroly nachystat (obvykle posíláme vše dopředu ve skenu, rozdělené dle oblastí a Vy nachystáte vše v originále) a samozřejmě budeme osobně na místě pro případné dotazy, které Vám v případě potřeby pomůžeme zodpovědět.

Udržitelnost

Každý projekt musí být dlouhodobě udržitelný. Kolik let to musí být, určuje vždy konkrétní dotační titul. Nejčastější je 3letá a 5letá doba udržitelnosti.
V období udržitelnosti je každý příjemce dotace povinen každý rok podat Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu.
Tyto zprávy Vám rádi připravíme v řádném termínu pro splnění podmínek pravidel dotačního titulu. Vyhnete se tak případné korekci (krácení dotace/sankci) kontrolního orgánu.
Neváhejte se tedy na nás obrátit.